วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Welcome to สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


Wisdom for Community Empowerment

Thitinon Manee
9 พ.ค. 2561 09:37:25
308 View

SEEN จัดอบรมเรื่องขยะชุมชน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนตำบลดอนศรีชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
surasak.ja
9 พ.ค. 2561 08:41:31
330 View

SEEN จัดอบรมเรื่องขยะชุมชน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนตำบลดอนศรีชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
surasak.ja
5 เม.ย. 2561 09:54:06
336 View
อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่

บทความ

 • มลพิษอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  มลพิษอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • น้ำและน้ำเสีย

  น้ำและน้ำเสีย

 • ขยะและของเสียอันตราย

  ขยะและของเสียอันตราย

 • ระบบการจัดการนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

  ระบบการจัดการนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม