• เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30 น.

การใช้จ่ายงบประมาณ

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การใช้จ่ายงบประมาณ

  • การใช้จ่ายงบประมาณ