• เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30 น.

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา