• เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30 น.

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  • แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  • รายงานการควบคุมภายใน