แผนปฏิบัติการประจำปี

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนปฏิบัติการประจำปี

  • แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี ( ปี2567 ) 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 28/11/2566 11:05:39
รายงานผลการดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน 11/3/2567 14:23:00
แผนปฏิบัติการประจำปี ( ปี2566 ) 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 10/1/2566 22:44:17
รายงานผลการดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน 14/3/2566 17:21:52 1
รายงานผลการดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน 19/12/2566 10:37:07
แผนปฏิบัติการประจำปี ( ปี2565 ) 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11/1/2566 21:52:31
รายงานผลการดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน 11/1/2566 22:40:17
รายงานผลการดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน 12/1/2566 21:53:03
แผนปฏิบัติการประจำปี ( ปี2564) 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11/1/2566 22:35:56
รายงานผลการดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 11/1/2566 22:38:20
รายงานผลการดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน 11/1/2566 22:38:39