ที่อยู่ แผนที่ตั้ง

แผนที่ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา


ติดต่อเรา

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
TEL : 0-5446-6666 ต่อ 3400
fAX : 0-5446-6704
E-mail : seen@up.ac.th